Hosting

Jako hosting rozumie się przekazywanie usług internetowych zasobów serwerowni przez oferującego hosting jego klientowi. Dzięki hostingowi po prostu mamy Internet. Jest to tak jakby przekazanie do użytku danego użytkownika danej objętości dysku twardego. Hosting jest jedna z podstawowych usług o charakterze informatycznym. Wybierając hosting i firmę go proponującą warto zwrócić uwagę przede wszystkim na odpowiedni stan jakościowy dysków a także na to, jak dobry i szybki jest tenże hosting i jaką ochronę mamy w tym aspekcie zapewnioną.