Wprowadzenie Zarządzanie projektami ewoluuje wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników. Wraz z postępem technologicznym i dynamicznymi zmianami na rynku pracy, zarządzanie projektami musi się rozwijać i dostosowywać. Przez lata, metody i narzędzia zarządzania projektami uległy znaczącej ewolucji. Teraz, w erze cyfrowej, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na elastyczne podejście, które uwzględnia nowe technologie […]