Informatyka

Termin informatyka w dzisiejszych czasach chyba nikomu nie jest już pojęciem obcym a wszystko za sprawą niesamowicie dużego rozpowszechnienia wysokiej klasy usług informatycznych, jakie bazują między innymi na rozwoju technologii na najwyższym poziomie. Informatyka to generalnie nie tylko korzystanie z komputera czy też działanie w sieci, ale przede wszystkim rodzaj dyscypliny naukowej, która systematycznie ulega rozwojowi, ciągłemu zgłębianiu przez naukowców rozkwitowi wraz z biegiem czasu i kolejnymi odkryciami.
Jest to jedna z nauk, jaka wykładana jest na uniwersytetach, w szkołach wyższych, technicznych, na politechnikach, ale także taka wiedza, którą przyswajają już najmłodsze dzieciaki oraz młodzież w ławach szkolnych. Warto wiedzieć, że jest to rodzaj techniki, więc dlatego mówi się o informacji technologicznej. Jest to technologia obejmująca wytwarzanie rozmaitych systemów, baz danych i aplikacji, jakie generalnie zmierzają w swym założeniu do tego, aby w jakiejś formie i na jakąś korony sopot skalę oraz w jakiejś postaci przetwarzać informacje. Ponadto warto wspomnieć także, że jest to odrębna dziedzina, ale mająca duże powiązania z szeregiem innych, w tym na przykład z dziedziną matematyki, która musi być zastosowana w tym wymiarze nauki jaką jest technologia informacyjna. Poprzez użytkowanie formuł i reguł matematycznych oraz zasad istnieje sposobność zapewniania dziedzinie zwanej informatyką jaka jest dyscypliną wiedzy praktyczną wystarczających podstaw naukowych w teorii.
To bardzo ważne, aby pamiętać, że informatyka to jest bardziej zawiły proces, który non stop jest rozszerzany w swej skali. Jest to inaczej computer sciene czyli nauka o komputerach w dosłownym rozumieniu i tłumaczeniu z języka angielskiego. W zakresie języka polskiego natomiast termin informatyka jaki upowszechnił się w naszym języku został przedstawiony już dawno temu przez Romualda Marczyńskiego. Miało to miejsce w Zakopanem, w trakcie rwania konferencji dotyczącej maszyn matematycznych. Wtedy przewinął się u tego specjalisty charakteryzowany termin informatyka, a także informatique i informatyk. Miało to dokładnie miejsce w końcówce lat sześćdziesiątych minionego wieku. Od tego momentu pojęcie informatyka jest szeroko rozpowszechnione i ciągle się z niego korzysta.
W zakresie informatyki nie można jednakże generalizować, że to po prostu technologia informatyczna i na tym kropka. Jest to dziedzina będąca na chwilę obecną jedną z najbardziej popularnych, stąd nie powinien chba nikogo dziwić fakt, że jest to dyscyplina niesamowicie rozległa. Obejmuje ona wielorakie sfery działalności. Jest związana z mnóstwem rozmaitych sfer naszego życia. W tym można mówić na przykład o wyszczególnieniu kilkudziesięciu dziedzin będących działami informatyki.
Przykładem ich są architektura procesorów, agorytmika, administracja sieciowa, zarządzanie siecią komputerową, grafika komputerowa, bezpieczeństwo komputerowe, informatyka śledcza, informatyka afektywna, informatyka medyczna, systemy informatyczne, inżynieria oprogramowania, teoria informacji, webmastering, programowanie komputerów, języki programowania, symulacja komputerowa, sprzęt komputerowy, sztuczna inteligencja, teoria informacji. Z pojęciem informatyki niewątpliwie mocno łączy się też termin technologia informacyjna czyli inaczej infotechnologia. Jest to termin, który został spolszczony i pochodzi z języka angielskiego od pojęcia information technology. Jest to dział rozmaitych rodzajów funkcji, metod, sposobów oraz zagadnień, jakie stricte wiążą się z aspektem szeroko rozumianego przetwórstwa danych. Ta dyscyplina wiedzy informatycznej ma rozmaite zastosowanie.
Poza tym, że łączy się ściśle z czystą informatyką, to dodatkowo również jest powiązana w dużym stopniu z telekomunikacją. Uwzględnia również oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy i jego pracę. Jest też po to, aby śledzić rozwój narzędzi przetwórstwa informacyjnego oraz technologii związanych z tą dziedziną. Umożliwia zabezpieczanie przesyłu danych, ale także i ich prezentację, przechowywanie, przetwarzanie. Jest to dobór specjalistycznych urządzeń, jakie umożliwiają selekcjonowanie danych, analizowanie informacji, magazynowanie ich, przekazywanie odpowiednim odbiorcom, jak również i zarządzanie nimi.