Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i INPRIS zapraszają 20-21 kwietnia i 11-12 maja 2013 na warsztaty w Katowicach. Projektanci i przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów i innych branż spotkają się, aby rozwinąć współpracę i podnieść kwalifikacje w dziedzinie infografiki.

UWAGA. Lista projektantów i studentów projektowania jest już zamknięta. Ale nadal są miejsca dla innych profesji, w szczególności dla przedstawicieli organizacji obywatelskich.

Warsztaty odbędą się dzięki inicjatywie Justyny Lauer z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uczelnia należy do najsilniejszych w Polsce ośrodków w dziedzinie wizualizacji informacji.

Warsztaty składają się z dwóch spotkań (w kwietniu i maju 2013), poświęconych wymianie podstawowych informacji i rozwinięciu współpracy nad konkretnymi zadaniami. Wykłady będą przeplatały się z ćwiczeniami praktycznymi.

Adresaci:
- przedstawiciele organizacji pozarządowych
- projektanci
- media
- prawnicy
- przedstawiciele nauk społecznych
- przedstawiciele sektora publicznego

Warsztaty są bezpłatne, wszyscy pracują pro bono, a uczestnicy pokrywają własne koszty. Warsztaty byłyby niemożliwe, gdyby nie otwartość uznanych projektanów i nauczycieli, którzy podzielą się z uczestnikami wiedzą i umiejętnościami.

Mamy nadzieje, że podobnie jak poprzednie wydarzenie w Warszawie, spotkanie będzie okazją do rozwijania kontaktów dla potrzeb zupełnie innych projektów realizowanych przez NGO, media, wydawnictwa, etc.

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z Justyną Lauer [jlauer at asp.katowice.pl] lub Filipem Wejmanem.