Przedstawiamy książkę, w której prezentujemy otwarte modele produkcji dóbr kultury, jako sposoby działania dla instytucji przemysłu kulturowego. Jest to odpowiedź na aktualną sytuację, w której kultura jest nie tylko nośnikiem idei, lecz również elementem przemysłu kulturalnego, działa na przecięciu z gospodarczymi i społecznymi segmentami życia.

Zależy  nam na tym, aby w instytucjach kultury i środowiskach twórczych podnieść wiedzę na temat zmiany w mechanizmach tworzenia i udostępniania różnego rodzaju dzieł oraz upowszechnić otwarte modele współpracy. W książce przedstawione są możliwości, jakie w dobie cyfrowej instytucjom kultury oferują nowe technologie i ściśle związane z nimi zmiany w systemie ekonomii kultury.

Publikację znajdziecie pod tym linkiem.