Na Zlot medialabowy zapraszamy 4 września w godz. 12.00-18.00 do Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego (ul. Wrocławska 4).

czas kto co opis
12.00-12.30 Agnieszka Jarmuł Fundacja 5 Medium LublinLab – medialab odpowiedzią dorosłych na potrzeby dzieci LublinLab – lubelski medialab zorganizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Podczas dwumiesięcznego „małego medialabu” – z uczniami ze szkoły podstawowej zidentyfikowaliśmy i zaproponowaliśmy rozwiązania wybranych społecznych problemów ich małej ojczyzny, ich dzielnicy. Kontynuacją projektu było 4-dniowe spotkanie z zaproszonymi edukatorami, artystami, programistami, grafikami. Ich zadaniem było wykorzystanie materiałów stworzonych przez uczestników Minilabu i stworzenie scenariuszy edukacyjnych i internetowych aplikacji multimedialnych zmieniających Lublin. Przykład „LublinLabu” jest dobrą praktyką pokazującą model współpracy dorosłych z dziećmi, wykorzystania potencjału i zdolności medialabowców do odpowiedzi na realne potrzeby społeczeństwa.
12.30-13.00 Karol Piekarski Medialab Katowice Medialab Katowice: pięć krótkich historii o mieście i partycypacji Od momentu powstania Medialabu w 2012 roku jego działania były mocno wpisane w przestrzeń miasta. Zamiast wymyślać innowacyjne technologie, tworzyliśmy tymczasowe miejsca spotkań, stające się nieraz zalążkami nowych społeczności. Nie bez znaczenia był dla nas okres, jaki przechodzą Katowice – to „miasto w ruchu”, zarazem przemysłowe i kreatywne, jak zwykle poszukujące nowej tożsamości. W czasach kryzysu i miejskich rewolucji dobrze sprawdziła się praca u podstaw, budowanie kompetencji medialnych i umiejętności współpracy. Najpierw pytaliśmy, po co i dla kogo, a dopiero potem, w jaki sposób. W pięciu krótkich historiach przedstawiony zostanie model medialabu jako miejskiego laboratorium, które testuje w małej skali nowe idee i scenariusze rozwoju miasta.
13.00-13.15 PRZERWA KAWOWA
13.15-13.45 Paulina Jędrzejewska Fundacja Culture Shock Gdzie jest twardy rezultat? Na przykładzie Medialab Junior i Medialab Senior organizowanych przez Fundację Culture Shock Jak tworzyć sytuację edukacyjną, posiadającą cechy medialabowe dla grup niedoświadczonych, o niskich kompetencjach cyfrowych? Jak pracować z osobami, które są bardziej odbiorcami niż twórcami kultury cyfrowej, biernie korzystają z nowych mediów? To tzw. enduserzy, nie tyle nie tworzący, co tworzący nową treść za pomocą gotowych narzędzi – np. Facebooka. Współtworzą kulturę, ale przy pomocy narzędzi enduserskich. W odróżnieniu od odbiorców medialabu – kombinatorów i developerów, którzy potrafią sami stworzyć lub zmodyfikować narzędzia. Omówię też problemy związane z realizacją projektów z grantów; krótkie terminy realizacji, konieczność sprecyzowania rezultatów już na etapie tworzenia koncepcji, a także rozliczanie z efektów mierzalnych, a nie przeżyć czy doświadczeń. Zatrzymamy się przy problemach na etapie realizacji, m.in. zahaczających o spontaniczność działań – opiekunowie bywają niezdolni do rozwijania wiedzy i umiejętności u podopiecznych, nie tworzą sytuacji międzypokoleniowych – genialnej możliwości zdobywania doświadczeń i inspiracji dla młodych twórców.
13.45-14.15 Maria Bitka, Seweryn Ptak Stowarzyszenie OPAK OPAKowane Opole Co można robić w Opolu? Czym się zainspirować? W czym wziąć udział? – czyli prezentacja projektów realizowanych w Opolu przez Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych.
14.15-15.15 OBIAD
15.15-15.45 Grzegorz Stunża Edukator Medialny Medialab – hub edukacyjny? Chciałbym wskazać, na ile medialab może funkcjonować jako instytucja/grupa tworząca pionierskie rozwiązania edukacyjne związane z edukacją (m.in. medialną, kulturalną, obywatelską) – tworząc materiały edukacyjne, produkując nowe pomysły i treści w interdyscyplinarnym gronie ekspertów, praktyków, użytkowników oraz próbując implementować nowości w ramach edukacji formalnej i projektów z zakresu edukacji nieformalnej. Chciałbym również poruszyć wątek możliwości funkcjonowania medialabu jako przestrzeni dopełniającej niesprawny system edukacyjny, poprzez bieżące diagnozowanie sytuacji edukacyjnej, które w połączeniu z wiedzą na temat nowości i umiejętnościami wykorzystania nowych narzędzi, prowadziłoby do wytwarzania nowych propozycji edukacyjnych podnoszących kompetencje medialne i informacyjne (m.in. w ramach wcześniej wymienionych działań, ale również w połączeniu ze współpracą między szkołą, rodzicami, instytucjami kultury/ngosami i medialabami). Opowiem również o doświadczeniach Medialabu Gdańsk.
15.45-16.15 Andrzej Klimczuk Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Inicjatywy MediaLab w Polsce – wybrane wnioski z badań Prezentacja wyników badań dotyczących MediaLabów organizowanych przez Fundację Ortus. Zobacz prezentację Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Inicjatywy MediaLab w Polsce.
16.15-16.30 PRZERWA KAWOWA
16.30-17.00 Wiktor Gajewski Centrum Nauki Kopernik Centra Nauki ♥ Media Laby Centra nauki na świecie ogarnia gorączka labów. Fab Laby, Media Laby, Living Laby inspirują wiele działań i dyskusji. W Polsce ruch centrów nauki – exploratoriów, w których każdy może zaangazować się w odkrywanie zjawisk przyrodniczych (i nie tylko) – rozkręca się na dobre. Przyświeca mu cel: zmienić to jak człowiek uczy się i jak wpływa na świat wokół niego. Czy w Polsce również inicjatywy z „lab” w nazwie, skoncentrowane na samodzielnej, twórczej działalności człowieka, mogą stać sie partnerami dla centrów nauki? Niewiele wiem o Media Labach ale moje doświadczenie w wieloletniej pracy w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pozwoli mi, wspólnie ze słuchaczami prezentacji, nakreślić możliwości i granice takiej współpracy. Pokażę też przykłady „media labowych” działań „Kopernika” i innych podobnych instytucji ze świata. Zapraszam do dyskusji!
17.00-17.30 wystąpienie odwołaneKatarzyna Kuśka studentka na kierunku Media Interaktywne i Widowiska na HAT Center Humanistyka 2.0. Czyli jak przenieść polski humanizm na wyższy level? Kierunki humanistyczne na polskich uniwersytetach – kondycja, oczekiwania i bariery. Nowa jakość, jak ją uzyskać? Odwołując się do zachodnich modeli zajęć oraz organizacji jednostek dydaktycznych będę postulowała zatarcie granicy pomiędzy polskim, niepotrzebnym i nieaktualnym już podziałem studia humanistyczno – społeczne/studia ścisłe. Zastanowimy się, w jaki sposób model medialabowy może wzbogacić sytuację edukacyjną wytwarzaną na polskich uniwersytetach.
17.30-18.00 Bartosz Mioduszewski Fundacja Ortus podsumowanie Zlotu medialabowego