Prezentujemy materiały, które stanowiły punkt wyjścia do dyskusji podczas Zlotu medialabowego i spotkań towarzyszących Medialabowi. Wszystkie prezentacje zlotowe zostały nagrane i można je obejrzeć na naszym profilu na Vimeo. Życzymy wielu ciekawych przemyśleń!

ZLOT MEDIALABOWY

Agnieszka Jarmuł, Fundacja 5 MediumLublinLab – medialab odpowiedzią dorosłych na potrzeby dzieci

Karol Piekarski, Medialab KatowiceMedialab Katowice: pięć krótkich historii o mieście i partycypacji

Paulina Jędrzejewska, Fundacja Culture ShockGdzie jest twardy rezultat? Na przykładzie Medialab Junior i Medialab Senior organizowanych przez Fundację Culture Shock

Maria Bitka, Seweryn Ptak, Stowarzyszenie OPAKOPAKowane Opole

Grzegorz Stunża, Edukator MedialnyMedialab – hub edukacyjny?

Andrzej Klimczuk, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”Od warsztatów do nowych instytucji kultury. Inicjatywy MediaLab w Polsce – wybrane wnioski z badań

Wiktor Gajewski Centrum Nauki KopernikCentra Nauki ♥ Media Laby

SPOTKANIA TOWARZYSZĄCE

Piotr SiudaFanowskie DIY w oczach polskich przemysłów popkultury

Sylwia Widzisz-Pronobis – Medialab a polityka przestrzenna miast

Tomasz Dziedziejko – Zrób to sam, następna generacja

Medialab Obóz kultury 2.0 Opole 2013 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.