Medialab Warszawa to cztery warsztaty pokazujące alternatywny sposób podejścia do technologii. Skierowane do artystów, programistów, historyków, badaczy, projektantów i wszelkich kreatywnych i zainteresowanych kulturą 2.0 wydarzenia mają na celu stworzenie w Warszawie nowego centrum wymiany wiedzy i doświadczeń. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat SuperCollidera czy Processingu, jak również tych, którzy podobne wydarzenia chcieliby organizować w swoich instytucjach.

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj. Udział we wszystkich warsztatach jest bezpłatny.

Uwaga! Terminy zakończenia przyjmowania zgłoszeń uzależnione są od daty warsztatu. I tak:

24 lipca – koniec rekrutacji na warsztat SuperCollider

8 sierpnia – koniec rekrutacji na warsztat Processing

15 września – koniec rekrutacji na warsztat Anarchiwum Saskiej Kępy

10 października – koniec rekrutacji na warsztat Open Street Map