Medialab to nowy model praktykowania kultury i produkowania wiedzy. Podążając za hasłem „think-and-do” Centrum Cyfrowe rozwija narzędzia pozwalające na wykorzystanie różnorodności ludzkich kompetencji.

Na warszawski medialab składają się dwa działania: warsztaty i wydanie publikacji prezentującej warszawskie organizacje wykorzystujące nowe modele produkowania wiedzy i dzielenia się nią. Powstanie ona na podstawie organizowanego jesienią booksprintu.

W ramach Medialabu Warszawa organizowane będą następujące warsztaty:

SuperCollider

Warsztat dotyczyć będzie programowania muzyki, skierowany jest do młodych artystów, młodzieży i tych, którzy chcieliby rozwinąć swoje zainteresowania techniczne, wzbogacić je o podstawy programowania i wykorzystania narzędzi multimedialnych.

Warsztat odbędzie się w dniach 1-5 sierpnia.

Processing

W ramach warsztatów uczestnicy poznają podstawy programowania w środowisku Processing, grafiki komputerowej i prostych systemów interaktywnych. Podział warsztatów na sesje teoretyczne i praktyczne pozwoli uczestnikom przygotować swoje pierwsze prace, a nabyta wiedza stanowić będzie dobry punkt wyjścia do dalszej nauki programowania.

Warsztat odbędzie się w dniach 18-22 sierpnia.

Open Street Map

Dwudniowe warsztaty z Open Street Map project poświęcone będą mapowaniu i dokumentowaniu przestrzeni lokalnej poprzez opracowywanie jej map i zdjęć lotniczych (z latawcy i balonów atmosferycznych). Program obejmuje zarówno przygotowanie narzędzi, jak i zbieranie i opracowywanie materiałów. Mapy stworzone przez uczestników zostaną następnie wykorzystane przez projekt „Wiki lubi zabytki”.

Warsztaty odbędą się w dniach 15-16 października.

Anarchiwum Saskiej Kępy

Warsztat z oddolnej digitalizacji dziedzictwa. Wprowadzenie do tematu oddolnej digitalizacji, budowy archiwów cyfrowych i promocji dziedzictwa kulturowego poza kontekst lokalny. Anarchiwum to oddolne archiwum gromadzące zasoby, które w perspektywie tradycyjnego archiwum nie miałyby znaczenia, ale mają duży potencjał kulturowy.

Warsztaty odbędą się w dniach 1-2 października.