PROGRAM ZLOTU

W ostatnim czasie obserwujemy wiele nowych, interesujących inicjatyw medialabowych. Rozmawiamy z ludźmi, analizujemy ankiety które wypełniacie po kolejnych medialabach i widzimy, że nadszedł czas, aby przed rozpoczęciem warsztatów zastanowić się nieco nad ich założeniami. Celem konferencji, która odbędzie się 4 września w Opolu jest zatem zebranie i uporządkowanie głosów w dyskusjach toczących się na temat medialabów oraz stworzenie przestrzeni do inicjowania nowych przedsięwzięć.

Pod pojemnym pojęciem medialabu będziemy tu rozumieli wszelkie inicjatywy z pogranicza sztuki, edukacji, nowych mediów i technologii, które cechuje (1) aktywność po stronie uczestnika, będącego jednocześnie twórcą. Jest to podejście bliskie idei DIY, czyli “zrób to sam(a)”; (2) otwartość na nowe rozwiązania i otwartość rozwiązań (otwarty software i hardware). Wreszcie, założenie, że (3) medialab odrzuca hierarchię, sztywne ramy i podział na dziedziny wiedzy. To czas i przestrzeń, w których mieszają się wymiary edukacyjny, twórczy i produkcyjny.

Współtwórcą Zlotu może być każdy. Zapraszamy do przesyłania propozycji tematów wystąpień i/lub tematyki paneli do 21 lipca 2013. W ciągu tygodnia Rada programowa w składzie: Mirek Filiciak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Andrzej Klimczuk (wiceprezes Fundacji Soclab), Alek Tarkowski (dyrektor Centrum Cyfrowego), Paulina Jędrzejewska (prezeska Fundacji Culture Shock) i Karol Piekarski (Medialab Katowice) na podstawie przesłanych propozycji skonstruuje program.

Propozycje wystąpień mogą wpisywać się w podane niżej tematy, ale zachęcamy do proponowania innych zagadnień. Nasze propozycje to:

1. Prezentacja własnej inicjatywy/przedsięwzięcia medialabowego typu;
2. Medialaby trwałe i efemeryczne. Instytucjonalizacja medialabu;
3. Optymalny model finansowania medialabu;
4. Rola medialabu w rozwoju regionalnym, promocji regionu;
5. Medialab a otoczenie.

Kontakt: Paulina Sobieszuk (paulina.sobieszuk@ortus.org.pl)

Medialab Obóz Kultury 2.0 2013 odbywa się dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.