Obóz Kultury 2.0 – Medialab Lublin organizowany jest przez Fundację Ortus, projekt Kultura 2.0, Warsztaty Kultury oraz miasto Lublin.

Prowadzący warsztaty:

Paweł Cyrta – absolwent zakładu Elektroakustyki na Politechnice Warszawskiej. W 2007 roku odbył staż w paryskim IRCAM’ie, gdzie pracował nad wykorzystaniem syntezy mowy i śpiewu wraz z naturalnymi emocjami w kompozycjach muzycznych. Pomysłodawca i prowadzący warsztaty „Modelarnia dźwięku”. Współpracuje z prof. Markiem Chołoniewskim przy tworzeniu przedmiotu „Systemy Interaktywne” na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina.

Krzysztof Trzewiczek - projektant i programista interfesjów użytkownika w oprogramowaniu muzycznym (Birmingham City University), twórca systemów interaktywnych i multimedialnych w teatrze (Festiwal Malta w Poznaniu, Fabryka Sztuki w Łodzi, Teatr Studio w Warszawie, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie), twórca oprogramowania muzycznego typu live electronics. Zapalony nauczyciel programowania, autor i prowadzący półrocznych warsztatów programowania multimediów w Centrum Warsztatów Twórczych Poddasze w Krakowie oraz jednodniowych warsztatów programowania gier, multimediów i wykorzystania multimediów w teatrze

Grzegorz D. Stunża – pedagog mediów. Absolwent pedagogiki społecznej w Instytucie Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (2005). Od 2005 asystent w Pracowni Edukacji Medialnej w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki UG. Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Tomasza Szkudlarka (przewód doktorski otwarty w 2009 roku, temat pracy: Wirtualne państwo jako przestrzeń edukacji obywatelskiej. Studia z etnografii internetu). Zainteresowania naukowe: krytyczna edukacja medialna, internetowe społeczności uczące się, animacja edukacyjna i edukacja obywatelska w przestrzeni internetu. Wspólnie ze studentami prowadzi serwis www.edukatormedialny.pl

Maciej Rynarzewski - doktorant na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (Digitalizacja, Biblioteka Cyfrowa UWM), współpracownik portalu Historia i Media

Marcin Wilkowski - założyciel i redaktor naczelny projektu Historia i Media, absolwent Instytutu Historii na Uniwersytecie Gdańskim, koordynator projektów internetowych Ośrodka KARTA, uczestnik Interdyscyplinarnego Programu Doktorskiego Collegium Civitas.

Paweł Janicki - niezależny twórca medialny i producent operujący w domenie muzyki generatywnej, estetyki microsound i kompozycji algorytmicznej. Tworzy audiowizualne systemy interaktywne, instalacje i performances. Pracuje z autorskimi, systematycznie rozwijanym narzędziami programowymi i interfejsami. Związany z Centrum Sztuki WRO, gdzie kieruje Laboratorium WRO. Jego aktywności są skoncentrowane na aplikacjach sieciowych i dźwiękowych oraz systemach sensorycznych (m.in. Interaktywny Plac Zabaw).

Koordynatorką projektu jest Agata Jałosińska.