Od poniedziałku w Lublinie przebywają uczestnicy warsztatu Masterclass. Wraz z Pawłem Janickim (WRO Art Center) pracują nad tematem skanowania ruchu w sieci i analizowania przepływających w niej danych.

Uczestnikami tego warsztatu są Barbara Dzierań (ASP Kraków), Marcin Ignac (CIID Kopenhaga), Olo Janas (kilku.com), Marcin Korzekwa (UJ Kraków) i Wojtek Morawski (UAM Poznań, wo ).

Rezultaty ich pracy zostaną zaprezentowane w niedzielę, 29 sierpnia, na otwartym wieczornym pokazie kończącym Medialab Lublin.