Katowice, miasto otwarte. Interdyscyplinarne warsztaty projektowania informacji o mieście

programowanie – architektura informacji – wizualizacja danych

Katowice, miasto otwarte to interdyscyplinarny projekt z zakresu projektowania informacji na temat miasta skierowany do osób zainteresowanych wizualizacją danych oraz badaczy, urzędników, aktywistów miejskich i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jego celem jest promowanie idei transparentnego miasta i otwartego dostępu do informacji, a także upowszechnianie kompetencji związanych z analizą, interpretacją i prezentacją dużych zbiorów danych.

Zapraszamy aktywistów miejskich, przedstawicieli instytucji i NGO, urbanistów, naukowców, statystyków, projektantów, programistów i inne osoby zainteresowane miastem oraz wizualizacją danych. Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach. Szczegóły na: www.medialabkatowice.eu.